"Nöblinger Steg" Bridge

Dry feet over wood


 

More references